Pomaga człowiek — nie technika

Warsztat doświadczenia własnego dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, lekarzy, pedagogów, osób prowadzących pomoc psychologiczną, pracowników socjalnych, mediatorów, doradców, interwentów kryzysowych, itp.

Relacja w większości szkół psychoterapii postrzegana jest jako kluczowy czynnik wyleczenia. Wyniki badań potwierdziły leczące oddziaływanie empatii, spójności, autentyczności, pozytywnego nastawienia terapeuty - czynników obecnych także w osobistym życiu psychoterapeuty. Bywa, że terapeuta chcąc nawiązać relację z pacjentem musi być gotów zejść razem z nim do jego otchłani, zanim będzie on mógł wspiąć się na wyżyny osobistego wyzwolenia i rozwoju duchowego. Głębia i zakres terapii są zależne od tego, jak głęboko zejdzie terapeuta. Gdy pacjent zaczyna swoje „zstępowanie", terapeuta nie zostaje na powierzchni, życząc mu miłej podróży... Podejmuje podróż razem z nim, stając twarzą w twarz zarówno z lękami pacjenta, jak i własnymi demonami, pojawiającymi się po drodze.

Warsztaty są zaproszeniem do doświadczenia osobistego, odpowiadającego na pytania: jak budujemy związki w życiu i w pracy terapeutycznej, jak się ma nasza uległość, bezbronność, agresja, zawiść i inne trudne emocje, do rezydujących w nas naturalnych sił oraz co jest mocną stroną w naszych relacjach z innymi.

Program szkolenia

  • Jak przekonania i obraz siebie regulują relacje z ludźmi
  • Moje mechanizmy obronne
  • Między TAK i NIE - stawianie granic
  • Moje archetypy
  • Trudne emocje na żywo
  • Prezentacja video
  • Praca metodą IKONY
  • Autohipnoza

Celem szkolenia jest zwiększenie zdolności do nawiązywania dobrych, autentycznych więzi z ludźmi i ulepszania kontaktu z pacjentem.

 

Forma zajęć

Warsztat jest formą self-experience, tj. może być zaliczany jako część terapii własnej psychoterapeuty. Obejmuje ćwiczenia psychoterapeutyczne, ćwiczenia grupowe, pokaz filmu.

Zaświadczenie

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej o odbyciu tzw. doświadczenia własnego (self-experience).

Kogo zapraszamy

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych, zajmujące się psychoterapią lub pomocą psychologiczną.

Koszt szkolenia

  • płatne w ratach, łącznie: 1200 zł

450 zł - zaliczka
750 zł - można zapłacić na zajęciach)

  • lub wczesna wpłata ze zniżką:

1100  zł - płatne do 2 miesięcy przed szkoleniem

 

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „Relacje")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

 

 

Prowadzący

Szkolenie polecane jako wprowadzające

Szkolenie polecane jako rozwinięcie