Półroczna grupa Integratywnej Psychoterapii Systemowej

Doświadczenia psychoterapeutów pracujących w modalności integratywnej systemowej pokazują, że psychoterapia grupowa, dzięki intensywności pracy i wsparciu życzliwej grupy, daje możliwości szybkich postępów i zmian. Jej specyfika sprawia, że może ona stanowić zarówno samodzielną postać leczenia i rozwiązywania problemów psychicznych, jak i uzupełnienie bądź kontynuację psychoterapii indywidualnej czy małżeńskiej.

Z udziału w grupie mogą też korzystać psychoterapeuci chcący przejść osobistą psychoterapię, gdyż prowadzona jest przez terapeutę z uprawnieniami. Dla osób zainteresowanych staniem się psychoterapeutą lub chcących się szkolić w integratywnej psychoterapii systemowej, udział w tej grupie może stanowić zalecany pierwszy etap rozwoju zawodowego.

Dodatkowo integratywna psychoterapia systemowa może wspomagać leczenie poważnych chorób somatycznych takich jak: choroby nowotworowe, neurologiczne, autoimmunologiczne etc.

Zajęcia terapeutyczne rozłożone są na okres pół roku. Comiesięczne intensywne, całodniowe zjazdy umożliwiają udział w grupie osobom z całej Polski czy innych krajów. Ta sprawdzona w praktyce forma organizacyjna sprzyja stopniowemu pogłębianiu i utrwalaniu pozytywnych zmian w życiu i związkach, zaś uczestnictwo w zajęciach daje się pogodzić z normalnym rytmem życia.

Integratywna psychoterapia systemowa jest od wielu lat wypracowywana, prowadzona i nauczana w Instytucie. W praktyce łączy metody pochodzące z różnych kierunków, dopasowując je do aktualnych potrzeb pacjenta.
Jej specyfiką jest odnoszenie się do różnych płaszczyzn egzystencji ludzkiej: psychicznej, biologicznej i transgeneracyjnej, zintegrowane w jednym modelu diagnozy i leczenia.
Dodatkowym wyróżnikiem tego podejścia jest nacisk w szkoleniu zawodowym na rozwój osobisty psychoterapeuty, gdyż, jak udowodniły badania naukowe, to właśnie jego osobowość, a nie stosowane metody, przesądzają o skuteczności psychoterapii.

Integratywna psychoterapia systemowa służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu - lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie, a w końcu stanąć wobec spraw ostatecznych.

W grupie mogą uczestniczyć osoby, cierpiące na:

 • lęki, fobie, obsesje, zaburzenia posttraumatyczne,
 • depresję albo mające myśli samobójcze,
 • zaburzenia jedzenia (anoreksję, bulimię, objadanie się),
 • zaburzenia psychosomatyczne; w tym bezpłodność,
 • zaburzenia osobowości, np. borderline, narcystycznej, itd.
 • nerwice i inne objawy i zaburzenia psychiczne,
 • poważne choroby somatyczne.

Jak również osoby, które:

 • mają nieudany związek małżeński lub partnerski albo trudność ze znalezieniem partnera,
 • czują się nieszczęśliwe lub samotne,
 • chcą pomóc swoim dzieciom, które chorują somatycznie lub mają zaburzenia psychiczne,
 • przeżywają dylematy związane z orientacją seksualną lub seksualnością,
 • mają problemy związane z pracą, nauką albo z finansami,
 • potrzebują pomocy w kwestiach życia lub śmierci,
 • są zainteresowane zawodem psychoterapeuty, a nie uczestniczyły jeszcze w psychoterapii.

Forma zajęć

 • Pierwsze 4-dniowe zajęcia wyjazdowe odbędą się w pensjonacie w okolicach Krakowa.
 • Następne 6 spotkań (jednodniowych, raz w miesiącu) odbędzie się w Krakowie, w budynku Instytutu przy ul. Pod Skałą 9.

Kogo zapraszamy

Przyjmujemy zarówno osoby skierowane przez psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, duszpasterzy, jak i zgłaszające się z własnej inicjatywy.

JAK SIĘ ZAPISAĆ:

 1. Umów się na konsultacje z prowadzącym przez biuro Instytutu tel. 797 414 938 - w Krakowie lub Rzeszowie.
 2. Po zakwalifikowaniu na grupę wpłać zadatek lub opłatę zniżkową.
 3. O wpłacie poinformuj telefonicznie biuro Instytutu, podając nazwisko i dane kontaktowe.

Konsultacja z prowadzącym odbywa się w formie godzinnej sesji terapeutycznej - płatne osobno 100 zł.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zniżka.

Koszt szkolenia

KOSZT SZKOLENIA:

Płatne w ratach, łącznie: 2250 zł
      - 1050 zł - zadatek - opłata za zajęcia wyjazdowe (wliczony koszt pobytu i obiadów),

oraz 6 kolejnych zjazdów w Krakowie po:
      - 200 zł - płatne na zajęciach,

lub całościowa opłata (zniżkowa):
      - 2100 zł - płatne na miesiąc przed pierwszym zjazdem.

Prowadzący