Konferencja naukowa “O stawaniu się psychoterapeutą”

Zapraszamy wszyst­kich stu­den­tów i uczest­ni­ków PROFI na kolej­ną kon­fe­ren­cje nauko­wą Instytutu.
23–24 wrze­śnia 2017 
Czytaj dalej…