Żyjemy w stałych przebraniach, maskach, świecie symboli. Zawsze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świadoma intencja.

- Zygmunt Freud

O instytucie

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Mileny Karlińskiej-Nehrebeckiej w obecnej formie prowadzi działalność  od 2017 roku, oferując całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty, zgodne z wymogami NFZ – Studium Psychoterapii. Dyrektorem i właścicielem jest Milena Karlińska-Nehrebecka.

Instytut działa zgodnie z Deklaracją Strasburską. Instytut i jego psychoterapeuci są afiliowani w międzynarodowych i polskich stowarzyszeniach naukowych; European Association for Psychotherapy, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskim Towarzystwie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Society for Psychotherapy Research itp. W swojej działalności naukowej współpracuje z Sigmund Freud University z Wiednia.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej s.c. rozpoczął swoją działalność już w 1992 roku, a obecnie w nowej formie działa od 2017 r. Od początku działalności ze szkoleń w Instytucie skorzystało ponad 7800 osób, a rocznie ze szkoleń, superwizji i konsultacji korzysta około 600 profesjonalistów, głównie psychologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia lub pomocą psychologiczną.

Od stycznia 2017 roku siedziba Instytutu znajduje się na Woli Justowskiej,  urokliwej dzielnicy Krakowa. Nasi pacjenci i studenci mają przyjazną i funkcjonalną przestrzeń, którą traktują jak swój dom.

Instytut jest członkiem organizacyjnym Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) oraz European Association for Psychotherapy (EAP), a ponadto członkiem organizacyjnym i  Instytutem akredytowanym w European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP). Jego przedstawiciele prowadzą badania naukowe, aktywnie rozwijają nowe obszary psychoterapii integratywnej i biorą udział w pracach legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty.  która prowadzi intensywne działania na rzecz przywrócenia polskim psychoterapeutom pełni ich praw.