DSM-IV-TR i nowości w DSM‑5

6-dniowy intensywny kurs diagnozy klinicznej

Po 4 latach testowania DSM-5, jego krytyka ze strony środowiska profesjonalnego, psychiatrów i psychologów, jest miażdżąca. Został podważony przez Amerykański National Institute for Mental Health, American Psychological Association, British Psychological Society, twórców DSM-IV, licznych psychiatrów i innych specjalistów..

Jako środowisko kliniczne znaleźliśmy się w dylemacie: przyjąć  5 edycję DSM zdając sobie sprawę, że jest ona oparta na nienaukowych przesłankach, prowadzi do patologizacji stanów normalnych i zwiększa ryzyko jatrogenizacji pacjentów czy pozostać przy DSM-IV. Wielu specjalistów wybrało to drugie.

Dlatego, opierając się na wieloletnich doświadczeniach szkoleniowych i przeważającej opinii autorytetów środowiska międzynarodowego, zdecydowaliśmy się promować DSM-IV-TR, jako dający lepsze możliwości trafnej diagnozy, wszechstronniej opisujący pacjenta i zwiększający kompetencje diagnostyczne tych, którzy stosują ICD-10.

Jednocześnie pragniemy przygotować do refleksyjnego kontaktu z kategoriami diagnostycznymi DSM-5. Jako że w zglobalizowanym środowisku klinicysta powinien umieć komunikować się z dominującymi systemami diagnostycznymi.

DSM-IV-TR jest systemem diagnostycznym cenionym przez psychiatrów, psychoterapeutów, lekarzy rodzinnych, psychologów, terapeutów uzależnień i pielęgniarki psychiatryczne etc.  Jako system fenomenologiczny, umożliwia porozumiewanie się klinicystów o różnych orientacjach teoretycznych. Użytkownicy uważają, że daje dokładniejszy obraz, jest bardziej precyzyjny i wygodniejszy w stosowaniu od obowiązującego w Polsce ICD -10.

DSM-IV-TR i ICD-10 mają uzgodnione nazewnictwo. Znajomość DSM ułatwia klinicystom posługiwanie się ICD. Celem szkolenia jest przygotowanie do stosowania DSM-IV-TR z dorosłymi  i praktyczne zapoznanie się ze zmianami zawartymi w DSM-5.

Kurs zostanie zakończony egzaminem. Jest częścią programu certyfikacyjnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Program szkolenia

  • Diagnoza wieloosiowa i jej zastosowanie w leczeniu.
  • Diagnoza zespołów zaburzeń i zaburzeń osobowości.
  • Diagnoza różnicowa.
  • Co nowego w DSM-5 – krytyczna analiza
  • Przesiewowe metody neuropsychologiczne.
  • Egzamin pisemny.

Forma zajęć

Zajęcia wykładowo-seminaryjne oraz ćwiczenia na materiale klinicznym, doskonalące umiejętności praktyczne, pod opieką doświadczonych diagnostów. Analiza przypadków.

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowany skrypt w języku polskim zawierający kryteria DSM-IV i nowe kategorie DSM-5 oraz inne materiały. Ich koszt wliczony jest w cenę zajęć.

Zaświadczenie

Uczestnicy, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają dyplom Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej; pozostali otrzymają zaświadczenie o odbyciu potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy profesjonalistów opieki zdrowotnej: psychoterapeutów, psychiatrów, lekarzy, psychologów, terapeutów uzależnień, pielęgniarki psychiatryczne etc., oraz studentów nauk społecznych i medycznych.

Koszt szkolenia

  • płatne w ratach, łącznie: 1 950 zł

650 zł - zaliczka do 17.04.2022
1 300 zł - do 17.05.2022 (można zapłacić na zajęciach)

  • lub wczesna wpłata ze zniżką:

1 850 zł - płatne do 17.03.2022

 

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „DSM")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

 

Prowadzący

Szkolenie polecane jako rozwinięcie