Jak się zapisać

Poniższe infor­ma­cje orga­ni­za­cyj­ne doty­czą wszyst­kich szko­leń w PIPI MKN — oprócz 4‑letniego Studium Psychoterapii.

Jak się zapisać na szkolenie:

  1. Wypełnij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ny na stro­nie Instytutu. Kliknij tutaj »
  2. Wpłać zalicz­kę na kon­to Instytutu (kwo­ta zależ­na od szkolenia):

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Maria Karlińska-Nehrebecka

Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0003 1838 8259 

 w tytu­le prze­le­wu podaj: nazwę szko­le­nia oraz imię i nazwi­sko uczestnika

Prześlemy potwier­dze­nie i inne infor­ma­cje orga­ni­za­cyj­ne na Twój adres e‑mail.