Podstawy Psychoterapii

kurs dla studentów, absolwentów i specjalistów innych zawodów zainteresowanych zawodem psychoterapeuty

Psychoterapia jest piękną, ale bardzo wymagającą profesją, przyciagającą kandydatów w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym, zawodowym i wykształceniem. Inspiracją do zainteresowania się psychoterapią jako zawodem staje się osobiste doświadczenie, lektura, filmy, relacje znajomych, którzy są psychoterapeutami lub szkolą się w tym kierunku. Czasem po latach pracy w innym zawodzie ktoś chce powrócić do marzeń, jakie miał na studiach. Czasem studiując ktoś chce zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w obszarze pomocy psychologicznej lub psychoterapii. Czasem ktoś chce zweryfikować swoje wyobrażenia o tym, czym jest psychoterapia.
Szkolenia psychoterapeutyczne zwykle są adresowane do profesjonalistów mających doświadczenie kliniczne albo ograniczone do psychologów lub lekarzy. W tej sytuacji trudno sprawdzić, przed decyzją o podjęciu wieloletniego szkolenia, na czym w rzeczywistości polega psychoterapia, jak to jest być psychoterapeutą, jak się znajdę w roli pacjenta i czy psychoterapia jest właściwym wyborem zawodowym.

Celem szkolenia jest praktyczne nauczenie się podstawowych umiejętności psychoterapeuty. Uczestnicy będą ćwiczyć nowe umiejętności pod opieką doświadczonego superwizora i nauczyciela psychoterapii, posiadającego certyfikaty europejskie. Szkolenie adresujemy do osób pragnących w przyszłości pracować w zawodzie psychoterapeuty lub pragnących sprawdzić, czy zawód psychoterapeuty to dobry wybór dla nich.

Podejście integratywne będzie szczególnie atrakcyjne dla osób zainteresowanych poznaniem zalet różnych kierunków psychoterapeutycznych i integrowaniem ich w ramach jednego paradygmatu.

Program szkolenia

 • Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoczęcie pracy z pacjentami w podejściu integratywnym.
 • Doświadczenie roli pacjenta z możliwością przepracowania niektórych wątków osobistych.
 • Doświadczenie roli psychoterapeuty pod superwizją.
 • Nabycie elementów wiedzy klinicznej, w tym podstaw diagnozy.
 • Rozpoznanie swoich mocnych stron i ograniczeń jako psychoterapeuty.
 • Podstawy podejścia integratywnego, konsultacja pacjenta pierwszorazowego.
 • Kontrakt terapeutyczny i cele w psychoterapii.
 • Relacja i sojusz terapeutyczny, wybrane strategie i techniki.
 • Wskazania i przeciwwskazania do różnych form psychoterapii.
 • Praktyka psychoterapeutyczna oparta na najnowszych badaniach empirycznych.
 • Realia pracy psychoterapeuty w Polsce. Planowanie swojej przyszłości zawodowej.

Kurs realizowany w trakcie 64 godz. akademickich, 3 zjazdy 3-dniowe

Forma zajęć

Ćwiczenia praktyczne w roli psychoterapeuty, pacjenta i obserwatora, wykład, demonstracja, omówienie, pokaz video przedstawiający prace słynnych psychoterapeutów.

Materiały

Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej MKN. Uczestnictwo w tym szkoleniu jest jednym z czynników branych pod uwagę przy przyjęciu na Studium Psychoterapii w tym Instytucie.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy studentów i niedawnych absolwentów nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych oraz osoby pracujące, zainteresowane zawodem psychoterapeuty, posiadajace tytuł magistra.

Koszt szkolenia

 • płatne w ratach, łącznie: 1 500 zł

    350 zł - zaliczka do 01.09.2021
    600 zł - do 01.10.2021 (można zapłacić na zajęciach)
    550 zł – do 19.11.2021 (można zapłacić na zajęciach)

 • lub wczesna wpłata ze zniżką:

1 400 zł - płatne do 01.08.2021

 

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „Podstawy")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

 

Prowadzący

Harmonogram

 • 19/11/2021 - 21/11/2021
 • 17/12/2021 - 19/12/2021

Szkolenie polecane jako rozwinięcie