Integratywna Systemowa psychoterapia krótkoterminowa

Pacjenci zgłaszający się na psychoterapię oczekują rozwiązania problemu w możliwie krótkim czasie. Psychoterapia może trwać latami. Ale duch czasów i oczekiwania pacjentów są inne. Stawia to psychoterapeutom wysokie wymagania: umiejętności stworzenia w krótkim czasie sojuszu terapeutycznego opartego na osobistej więzi i autorytecie, zrozumienia świadomego i nieświadomego zgłoszenia pacjenta, budowania motywacji oraz skutecznej interwencji terapeutycznej, która przyniesie głębokie i trwałe zmiany.

 

Szkolenie wprowadza w sprawdzoną klinicznie integratywną psychoterapię krótkoterminową. Według opartej na wynikach badań naukowych teorii psychoterapii integratywnej, tym co decyduje o skuteczności o jej skuteczności jest osoba psychoterapeuty, a nie modalność czy zastosowane techniki. Dlatego warsztat prowadzony jest w oparciu o doświadczenie osobiste, korzysta z dorobku i technik różnych kierunków i integruje je w przedstawianym modelu.

 

Szkolenie jest częścią programu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Program szkolenia

 • Wielowymiarowa diagnoza psychoterapeutyczna.
 • Kiedy trzeba, kiedy można, a kiedy nie można pracować krótkoterminowo.
 • Przeniesienie, przeciwprzeniesienie i sojusz terapeutyczny w empatycznej relacji z pacjentem.
 • Interwencje inspirowane różnymi kierunkami terapii m. in. klaryfikacja, metafora, konfrontacja, humor, hipnoza, zadanie behawioralne, poznawcze, paradoksalne itd.
 • Model integratywnej psychoterapii systemowej (IPS)
 • Rozwój osobowościowych i technicznych kompetencji psychoterapeutycznych.
 • Zgłoszenie pacjenta na poziomie jawnym i ukrytym.
 • Psychoterapeuta jako centralny czynnik zmiany.
 • Jak wykorzystać swoje atuty i ograniczenia

Forma zajęć

Uwaga: szkolenie, jako forma doskonalenia zawodowego psychoterapeutów, w znacznej części składa się z różnych form tzw. doświadczenia własnego (self-experience), czyli psychoterapii.

Ćwiczenia praktyczne, wykład, demonstracja na żywo, analiza zapisu wideo pracy słynnych psychoterapeutów, self-experience, superwizja.

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 18.00, a w ostatnim dniu zjazdu 9.00-13.00

Materiały

Uczestnicy otrzymują specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnictwo w tym szkoleniu jest jednym z czynników branych pod uwagę przy przyjęciu na Studium Psychoterapii w tym Instytucie.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy profesjonalistów prowadzących psychoterapię lub pomoc psychologiczną, posiadających wyższe wykształcenie w naukach społecznych, humanistycznych lub medycznych.

Koszt szkolenia

 • płatne w ratach, łącznie: 2 150 zł

650 zł - zaliczka do 25.08.2023
750 zł - do 15.09.2023
750 zł - do 27.10.2023 (można zapłacić na zajęciach)

 • lub wczesna wpłata ze zniżką:

2 050 zł - płatne do 14.07.2023

 • dla Studentów PIPI: 2000 zł

 

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „Krótkoterminowa")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu.

Prowadzący

Szkolenie polecane jako rozwinięcie