mgr Jerzy Krupa

Absolwent studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada certyfikat trenera procesu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikaty stosowania narzędzi diagnostycznych Extended DISC i ENSIZE.  Były pracownik Krakowskiego Ośrodka Terapii i Ośrodka Terapii i Psychoedukacji w Bielsku Białej w zakresie prowadzenia terapii młodzieży oraz grup edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dorosłych. Aktywny w pracy dla biznesu, wieloletni trener, konsultant i menedżer w firmie szkoleniowej Nowe Motywacje, koncentrujący się na zagadnieniach przywództwa i zarządzania oraz efektywności osobistej w środowisku zawodowym.

Prywatnie miłośnik swojej rodziny, zabawy słowem w gronie serdecznych ludzi i wypadów w Bieszczady o każdej porze roku. Posiadacz lekko absurdalnego poczucia humoru i wielkiego daru jakim jest odróżnianie muzyki od dźwięków.

Certyfikaty

Extended DISC, ENSIZE, Trener procesu grupowego PTP