mgr Wiktor Sołek

Magister psychologii i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. Od stycznia 2022
jest uczestnikiem specjalistycznego stażu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Aktualnie pracuje jako psychoterapeuta w trakcie szkolenia w przychodniach Resortmed i SONOLOGISTIC w Zamościu.

Ukończone szkolenia:
• Podstawy Psychoterapii,
• Integratywna Systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych,
• Integratywna Systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych,
• DSM-IV-TR i nowości DSM-V,
• Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. I,
• Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. II,
• Metody pracy z oddechem w psychoterapii.

Jako asystent brał udział w szkoleniach:
• Podstawy Psychoterapii,
• Integratywna Systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych,
• Integratywna Systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych,
• Diagnoza kliniczna DSM-V,
• Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. I,
• Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. II,
• Metody pracy z oddechem w psychoterapii.

Certyfikaty