dr n. med. Alicja Heyda

psychoterapeuta certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy (EAP), certyfikowany Superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii. Somatoanalityk Ecole Europeenne de Psychoterapie Socio- et Somatoanalytique, nauczyciel psychoterapii socjo- i somatoanalitycznej Polskiego Towarzystwa Somatoterapii, psycholog, absolwent 3-letniego kursu psychologii zorientowanej na proces. Jest psychoonkologiem w Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach, prowadzi również praktykę prywatną. Nauczyciel świadomego oddychania.

Certyfikaty

-Certyfikat psychoterapeuty i superwizor PTPIiS
- Certyfikat psychoterapeuty PFP
- Certyfikat psychoterapeuty EAP
- Somatoanalityk Ecole Europeenne de Psychoterapie Socio- et Somatoanalytique