mgr Adam Sołek

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Psychoterapeuta, Nauczyciel i Superwizor psychoterapii certyfikowany przez European Association of Integrative Psychotherapy. Magister psychologii, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, psychoterapeuta uzależnień w trakcie szkolenia do certyfikatu.

Pracuję jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego "Psycho-Med" w Tomaszowie Lubelskim oraz Poradni Psychologicznej przy NZOZ „RESORT- MED” w Zamościu, Punkcie Konsultacyjno –Doradczym, udzielając pomocy psychologicznej i prowadząc psychoterapię. Współpracowałem kilka lat z Ośrodkiem Pomocy Osobom Poszkodowanym w Przestępstwach, jak również z organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych finansowanych ze środków unijnych. Od wielu lat jestem związany z Polskim Instytutem Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie aktualnie pracuję jako asystent w ramach realizowanych szkoleń i grup terapeutycznych szkoleniowych.
Jestem członkiem European Association for Psychotherapy, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Certyfikaty

- Certyfikat psychoterapeuty PTPIiS
- Certyfikat psychoterapeuty EAP
- Certyfikat Psychoterapeuty, Nauczyciela i Superwizora psychoterapii EAIP