mgr Agnieszka Michalik-Cerek

Magister nauk o rodzinie o specjalności praca socjalna i psychoterapeuta w trakcie szkolenia
w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie
Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. Od marca 2023r jest uczestnikiem
specjalistycznego stażu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz
od lutego 2024r odbywa staż w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Ukończone szkolenia w ramach podnoszenia kwalifikacji psychoterapeutycznych:
• Integratywna systemowa psychoterapia krótkoterminowa,
• Integratywna Systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych,
• Integratywna Systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych,
• DSM V – intensywny kurs diagnozy klinicznej,
• Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. I,
• Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. II zaawansowany,
• Metody pracy z oddechem w psychoterapii.

Certyfikaty:
Diagnoza i integratywna psychoterapia eksploracyjno - afirmatywna osób kwestionujących
płeć

Jako asystentka brała udział w szkoleniach:
• Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. I

Certyfikaty