mgr Krzysztof Labak

Magister neofilologii hiszpańskiej i angielskiej oraz psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. W latach 2019-2022 brał udział w 4-letnim Studium Psychoterapii Integratywnej. Obecnie, od stycznia 2023 r. uczestnik II stopnia kształcenia w zawodzie psychoteraputy PROFI - zaawansowane szkolenie w zakresie psychoterapii IPS. Od marca 2021 r. jest uczestnikiem specjalistycznego stażu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Możliwość sesji w języku hiszpańskim.

Ukończone szkolenia:

- Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa
- Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Depresyjnych
- Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych i Posttraumatycznych
- DSM-IV-TR i nowości DSM-V – intensywny kurs diagnozy klinicznej
- Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. I
- Diagnoza i integratywna psychoterapia eksploracyjno - afirmatywna osób kwestionujących płeć
- Szkolenie zaawansowane w Integratywnej Psychoterapii Systemowej: Cztery filary psychoterapii integratywnej systemowej w praktyce

Brał udział jako asystent na szkoleniach:

- Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa
- Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych i Posttraumatycznych
- Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Depresyjnych
- Diagnoza kliniczna DSM-V
- Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – st. I
- Hipnoza w psychoterapii i medycynie

Certyfikaty