Wsparcie pracowników ochrony zdrowia — psychoterapia online pro bono

Pielęgniarki, leka­rze, ratow­ni­cy medycz­ni, salo­we, ana­li­ty­cy, kie­row­cy pra­cu­ją dla nas wszyst­kich w eks­tre­mal­nych warun­kach. Wspieramy ich w tych chwi­lach, kie­dy będą tego naj­bar­dziej potrzebować.

 

Jolanta Kondej

tel: 784 638 332
www.psychoterapia-kondej.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym


 Barbara Sanetra

tel: 698 001 104
www.pipi.org.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Justyna Olejnik

tel: 698 851 997
www.justynaolejnik.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Halina Lenartowicz

tel: 512 901 946
www.halinalenartowicz.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Tomasz Sawiński

tel: 694 814 799
www.psychoterapia-domaradzki.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Agnieszka Kurdzielewicz

tel: 505 868 031
www.pipi.org.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Małgorzata Frączek

tel: 505 352 015
www.psychoterapia.zmieniazycie.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Grażyna Golec-Borowiec

tel: 605 734 700
www.psychoterapia-sensus.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Joanna Cimke

tel: 501 865 511
www.joannacimke.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Aleksandra Wrożyna

tel: +44 73 763 73 660
www.facebook.com/PolskiPsychoterapeutaHampshireAleksandraWrozyna

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Roksana Dobrowolska

tel: 516 804 892
www.facebook.com/Gabinet-Psychoterapii-Roksana-Dobrowolska-102864134529164

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Adam Sołek

tel: 691 739 860
www.psychoterapiazamosc.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Barbara Borycka

tel: 601 415 872
www.barbaraborycka.pl

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.

 


Joanna Adamsons

tel: (00353) 868 662 527
e‑mail: adamsonsjoanna@gmail.com
www.facebook.com/psychoterapiadublin

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Anna Skawińska

tel: 791 474 373

 

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Maciej Gryc

tel: 797 849 736

 

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Małgorzata Pawłowska

tel: 503 860 572

 

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Agnieszka Cywińska

tel: 506 374 210

 

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.


Agnieszka Miłogrodzka-Czupryńska

tel: 889 812 901

 

Umawiam się indy­wi­du­al­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie telefonicznym.