Prywatna praktyka a kompetencje studentów instytutu