związek prywatnej praktyki z kompetencjami zawodowymi Studentów Studium