Trening konstruktywnego reagowania na stres

OPIS

Stres to nasza codzienność. Nie ma sposobu na uniknięcie stresorów, a co za tym idzie na „nie przeżywanie stresu”. Stres postrzegany jest potocznie jako coś jednoznacznie negatywnego, coś, co destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie i jakość naszego życia. Umyka nam tymczasem, że negatywne mogą być metody i techniki jakie stosujemy chcąc radzić sobie ze stresem a sam stres może pełnić rolę pozytywną w naszym życiu.

Celem treningu jest przedstawienie, przećwiczenie i doświadczenie efektów stosowania konstruktywnych metod reagowania na stres, co może być podstawą do wyboru adekwatnego modelu pracy ze stresem w swoim życiu

Program szkolenia

W programie szkolenia m.in.:

  • Czym manifestuje się stres i co odróżnia go od silnych emocji?
  • Pozytywne i negatywne oblicze stresu, czyli kiedy stres daje nam napęd?
  • Dynamika stresu - przebieg i charakterystyka reakcji stresowej, tzw. „błędnego koła stresu”.
  • Reaktywne techniki radzenia sobie z działaniem stresora i techniki pracy ze swoimi silnymi emocjami.
  • Poznawcze metody w reagowaniu na stres - przeramowanie sposobu postrzegania siebie i sytuacji stresowej oraz jej wymiarów.
  • Problemowe metody w reagowaniu na stres - autodiagnoza zmiany w kontekście nawyków i nieadekwatnych zachowań w sytuacjach stresowych.
  • Treningi relaksacyjne – typy treningów relaksacyjnych i ich znaczenie w budowaniu własnej odporności na stres.
  • Tarcza antystresowa jako bazowa i wglądowa mapa w planowaniu indywidualnej profilaktyki antystresowej.

Forma zajęć

Mini wykłady i mini prezentacje grupowe, dyskusje moderowane, prace indywidualne i prace w podgrupach, ćwiczenia praktyczne w postaci self-experience

Materiały

Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nabyć lub poszerzyć wiedzę na temat konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i udoskonalić umiejętność ich stosowania. Warsztat polecamy szczególnie tym, którzy w kontekście relacyjnych sytuacji trudnych obserwują u siebie tendencję do unikania lub deprecjonowania siebie.

Koszt szkolenia

płatne w ratach, łącznie: 500 zł
  • 200 zł - (zaliczka) do 10 lipca 2017 r.
  • 300 zł - do 10 sierpnia 2017 r. (można zapłacić na zajęciach).
lub wczesna wpłata ze zniżką: 450 zł - do 10 lipca 2017 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.