Studium 2 letnie Psychotraumatologia dla psychoterapeutów 2024–2026

Szkolenie certyfikacyjne

Nie chcę nikogo straszyć, ale wojna jest realna. Musimy być gotowi.

Donald Tusk

 

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie prowadzące do uzyskania zawodu psychotraumatologa-psychoterapeuty. Oprócz uniwersalnego przygotowania do efektywnej pomocy osobom dotkniętym traumami, to unikalne szkolenie będzie ukierunkowane na pracę z ludźmi straumatyzowanymi w toku działań wojennych czy w innych skrajnych sytuacjach. Dlatego zajęcia będą prowadzone także przez specjalistów biorących udział w pracy z ukraińskimi żołnierzami i cywilami dotkniętymi aktualną wojną, ofiarami wojny bałkańskiej i uchodźcami w konflikcie zbrojnym w Kosowie itp.

Traumatyzujące sytuacje generują nie tylko zaburzenia stricte posttraumatyczne – PTSD i ASD ale inne takie jak depresja, zaburzenia lękowe, somatyzacyjne czy uzależnienia.

Pacjenci straumatyzowani są specyficzną populacją, której brak kompetencji pomagacza może zaszkodzić znacznie bardziej, niż w przypadku innych zaburzeń. Dlatego jest tak ważne, by psychotraumatolog był psychoterapeutą, wyszkolonym „na żywo”, ugruntowanym w osobistej psychoterapii, o dobrym wglądzie i wysokich kompetencjach osobistych, których nie da się zastąpić technikami. Psychotraumatolog-psychoterapeuta musi mieć umiejętność wspierania ludzi w aktualnych trudnych sytuacjach i radzenia sobie z własnymi reakcjami. Jednocześnie chcemy, by absolwent naszego szkolenia był biegły w ogólnej diagnozie nozologicznej, konceptualizacji i miał biegłość w posługiwaniu się różnorodnymi technikami, stosowanymi w odniesieniu do wszelkich skutków traumy. Szkolenie składa się ze zjazdów zasadniczych realizowanych w stałej grupie i warsztatów ogólnych, które uczestnicy realizują w dogodnym dla siebie czasie, a ci którzy uczestniczyli w nich wcześniej, mają je zaliczone.

Program szkolenia

W programie m.in.

 • Teoria poliwagalna, teoria Levina, teoria systemowa, teoria zaburzenia więzi Liottiego itp. W rozumieniu patogenezy zaburzeń posttraumatycznych
 • Badania nad PTSD, cPTSD, traumą, dysocjacją etc
 • Stymulacja bilateralna (EMDR) w adaptacji integratywnej (IPS)
 • Hipnoza i praca procesowa w ujęciu integratywnym (IPS)
 • Psychoterapia własna grupowa (obligatoryjna)
 • Diagnoza nozologiczna DSM-5-TR
 • Psychoterapia zaburzeń posttraumatycznych, lękowych i depresyjnych
 • Praca z umysłem w psychotraumatologii
 • Praca systemowa w pracy z traumą transgeneracyjną i osobistą
 • Praca z ciałem i praca z oddechem w terapii traum o różnym charakterze
 • Self-experience – psychoterapia osobista, prowadzona przez certyfikowanych psychoterapeutów IPS
 • Konceptualizacja
 • superwizja

 

A także

 • Praca z żołnierzami w oparciu o doświadczenia wojny rosyjsko-ukraińskiej
 • Praca psychoterapeuty w oparciu o doświadczenia konfliktu zbrojnego w Kosowie
 • Praca z ofiarami wojny w oparciu o doświadczenia wojny bałkańskiej

Opcjonalnie

 • Przygotowanie do działania w trudnych warunkach psychofizycznych.

 

Forma zajęć

Szkolenie kończy się egzaminem certyfikacyjnym dającym tytuł zawodowy Psychotraumatologa-psychoterapeuty

 • Osoby, które zrealizowały wcześniej następujące szkolenia: Psychoterapia zaburzeń lękowych, psychoterapia zaburzeń depresyjnych, praca z umysłem, DSM, IPS - ustawienia systemowe w psychoterapii indywidualnej, hipnoza, praca z ciałem I stopień, praca z ciałem III stopień – mogą mieć je zaliczone.

 

Struktura czasowa szkolenia:  

 • łącznie 21 zjazdów
 • zjazdy weekendowe co 2-8 tygodni.
  • Wyjątki: pierwszy zjazd psychoterapeutyczny - 4 dni,
  • DSM - 6 dni
  • Hipnoza IPS -   5 dni

 

rok 2024  od  20-23 czerwca(terapia),

5-7 lipca (praca w warunkach wojny - warsztat),

6-8 września (teoria + terapia),

22-24 listopada (warsztat Man psychotherapist in a war + terapia),

20-22 grudnia (Praca z umysłem)

 

2025 - 5 zjazdów zasadniczych + warsztaty ogólne. Plan zostanie podany jesienią 2024

2026 - 5 zjazdów plan zostanie podany jesienią 2025

Kogo zapraszamy

 • adeptów szkół psychoterapii, minimum po 2 roku szkoły psychoterapii dowolnej modalności.
 • Niezbędne jest aktualne prowadzenie praktyki z pacjentami.
 • Szczególnie zapraszamy osoby pragnące się przygotować do interwencji w trudnych, wojennych warunkach.

Koszt szkolenia

Koszt zjazdów w kolejnych latach będzie dopasowany do inflacji  

 • 21-26 maja DSM* – 2500,- (absolwenci zwolnieni, można zrealizować później)
 • 20-23 czerwca – 1500,- Wszyscy obligatoryjnie nocują w Instytucie 28h psychoterapii
 • 5-7 lipca – 1500,- (zagraniczny wykładowca)
 • 5-8 września 1000,- 11h psychoterapii
 • 11-15 września hipnoza* 1950,-  (absolwenci zwolnieni) 35h self-experience
 • 22-24 listopada – 1500,- (zagraniczny wykładowca) 9 h psychoterapii
 • 20-22 grudnia Praca z umysłem* 1000,- (absolwenci zwolnieni)

Koszt 2024:  od  5 500 zł  do  10 950zł

2025 – 10 zjazdów

 • Praca systemowa z traumą transgeneracyjną
 • EMDR (stymulacja bilateralna) w adaptacji integratywnej IPS
 • 3 zjazdy teoria + terapia
 • Warsztaty ogólne

 

pierwszy semestr 2026 – 5 zjazdów

 • zjazd teoria+ terapia. Po 11h psychoterapii
 • egzamin certyfikacyjny 7h

 

Uczestnik musi zaliczyć poza zasadniczymi zjazdami następujące warsztaty ogólne

 • Praca z ciałem* I, 2 x 2,5 dnia 2025
 • Praca z ciałem i oddechem* III, 2,5 dnia 2025
 • Psychoterapia zaburzeń depresyjnych* 2 x 2,5 dnia (zwykle w pierwszym semestrze) 2025 lub 2026
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych* 2 x 2,5 dnia (zwykle w pierwszym semestrze) 2025 lub 2026
 • Diagnoza nozologiczna DSM* 6 dni (w maju)
 • Hipnoza* 5 dni, w 2024 lub 2025

 

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „2-letnie Studium")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu.

Harmonogram

 • 20/06/2024 - 23/06/2024
 • 06/09/2024 - 08/09/2024
 • 22/11/2024 - 24/11/2024
 • 20/12/2024 - 22/12/2024