Superwizja grupowa dla psychoterapeutów

 „Superwizja jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem psychoterapeuty”

Jan Malewski, psychoanalityk

 

Psychoterapeuta praktykujący w Polsce jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy, zarówno w trakcie szkolenia jak i w trakcie samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Dla wielu z nas, gdy zaczynamy pracować we własnym gabinecie, psychoterapia staje się przedsięwzięciem samotnym. A zawód psychoterapeuty, jak mało który, wymaga dzielenia się swoją pracą, dylematami, porażkami i sukcesami z życzliwą społecznością.

Superwizja grupowa pełni kilka funkcji – bezpośrednio wspiera praktykę, zwiększając jej skuteczność, pomaga terapeucie podnosić swoje kompetencje, tworzy możliwość refleksji i namysłu nad własną pracą, co jest jednym z naukowo dowiedzionych warunków skuteczności terapeuty, daje informacje zwrotne i wsparcie w bezpiecznej, prywatnej grupie.

Zapraszamy na superwizję, w małej grupie do 8 osób, online, na szyfrowanej platformie ZOOM, prowadzoną przez rok.

Program szkolenia

Warunki i zasady uczestnictwa

 • odbycie co najmniej 2 lat osobistej psychoterapii, czyli 100 h terapii indywidualnej lub 180 h psychoterapii grupowej.
 • ukończenie szkoły psychoterapii lub aktualna nauka w szkole od III roku wzwyż.
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej zawartych w Kodeksie Etyki Polskiej Federacji Psychoterapii, European Association for Psychotherapy oraz macierzystych stowarzyszeń i szkół psychoterapii.
 • od uczestników oczekuje się aktywności, otwartości, nieobronności w przyjmowaniu informacji zwrotnych i zaciekawienia poznawaniem nowych perspektyw.
 • Podstawą przyjęcia na superwizję jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej >>POBIERZ<<
 • Instytut zastrzega sobie możliwość zaproszenie kandydata na krótką konsultację online.

Warunki techniczne

 • Uczestnik musi dysponować dobrym łączem internetowym.
 • Konieczne jest pomieszczenie, które gwarantuje dochowanie tajemnicy zawodowej.
 • Połączenie musi odbywać się przez komputer/laptop, z dobrą kamerą i głośnikiem/mikrofonem, w warunkach dobrej widoczności. Nie przez telefon.
 • Link do spotkania zostanie przesłany mailem.

Forma zajęć

 • 1x w miesiącu, online
 • 3 h (4 godziny szkoleniowe)
 • środy lub czwartki 10.00-13.00

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa. Osoby zaawansowane w rozwoju zawodowym mogą otrzymać rekomendację superwizora do egzaminu certyfikacyjnego Polskiej Federacji Psychoterapii i innych stowarzyszeniach.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy psychoterapeutów pracujących z pacjentami, zarówno w placówkach opieki zdrowotnej jak i w prywatnych gabinetach.

Koszt szkolenia

 • 350 zł za spotkanie
 • Opłaty są wnoszone z góry
 • Nieobecność nie zwalnia z opłaty.

Prowadzący