Żyjemy w stałych przebraniach, maskach, świecie symboli. Zawsze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świadoma intencja.

- Zygmunt Freud

O instytucie

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Mileny Karlińskiej-Nehrebeckiej w obecnej formie prowadzi działalność  od 2017 roku, oferując całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty, zgodne z wymogami NFZ – Studium Psychoterapii. Dyrektorem i właścicielem jest Milena Karlińska-Nehrebecka.

Instytut działa zgodnie z Deklaracją Strasburską. Instytut i jego psychoterapeuci są afiliowani w międzynarodowych i polskich stowarzyszeniach naukowych; European Association for Psychotherapy, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskim Towarzystwie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Society for Psychotherapy Research itp. W swojej działalności naukowej współpracuje z Sigmund Freud University z Wiednia.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej s.c. rozpoczął swoją działalność już w 1992 roku, a obecnie w nowej formie działa od 2017 r. Od początku działalności ze szkoleń w Instytucie skorzystało ponad 7800 osób, a rocznie ze szkoleń, superwizji i konsultacji korzysta około 600 profesjonalistów, głównie psychologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia lub pomocą psychologiczną.

Od stycznia 2017 roku siedziba Instytutu znajduje się przy ul. Pod Skałą 9, w urokliwym miejscu Krakowa. Nasi pacjenci i studenci mają przyjazną i funkcjonalną przestrzeń, którą traktują jak swój dom.

Instytut jest członkiem organizacyjnym Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) oraz European Association for Psychotherapy. Jego przedstawiciele prowadzą badania naukowe, aktywnie rozwijają nowe obszary psychoterapii integratywnej i biorą udział w pracach legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty.  która prowadzi intensywne działania na rzecz przywrócenia polskim psychoterapeutom pełni ich praw.