Intensywna grupa psychoterapeutyczna dla psychoterapeutów

Psychoterapeuci w różnych stadiach swojego rozwoju zawodowego z wielu powodów potrzebują psychoterapii. Uczestnictwo w 100-250 godzinach self-experience wymagane jest by ukończyć szkołę psychoterapii.

W pierwszym etapie kształcenia zawodowego psychoterapia własna pozwala uzyskać wgląd w aspekty osobowości szczególnie oddziałujące na relację terapeutyczną, dzięki czemu terapeuci mogą zyskać świadomość charakteru swojego wpływu na klientów i zintegrować potencjalnie raniące jego aspekty. Umożliwia im też doświadczenie roli pacjenta, przyczyniając się do empatycznego rozumienia osób, którym pomagają.  Własna psychoterapia pomaga znaleźć realną ulgę w trudnościach i problemach, jakich terapeuci doświadczają w różnych fazach swojego życia. Nie bez znaczenia jest też możliwość eksploracji złożonych; świadomych i nieświadomych motywów wybrania zawodu psychoterapeuty. W miarę aktywności zawodowej superwizja psychoterapeutyczna uwypukla wzorce osobiste osłabiające skuteczność terapeutów, ale nie daje możliwości ich przepracowania. Dodatkowo im dłużej jest się terapeutą, tym trudniej znaleźć grupę, w której będzie się względnie anonimowym i nie spotka się własnych pacjentów.

Dlatego zapraszamy na grupę stworzoną specjalnie dla psychoterapeutów, odpowiadającą na ich różnorakie zapotrzebowania.

W jakiej modalności. Grupa będzie prowadzona w modelu integratywnej psychoterapii systemowej. W tym podejściu kładzie się nacisk na doświadczeniowe przepracowanie własnych wątków osobowościowych i na aspekt wglądowy. Jedno ze spotkań będzie przeprowadzone w modelu pracy z ciałem. Grupa psychoterapeutyczna jest źródłem wsparcia, informacji zwrotnych i jest katalizatorem zmian często szybszych niż w formacie indywidualnym.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowe - >>POBIERZ<<
 2. Wypełniony formularz prosimy odesłać w formie skanu/ czytelnego zdjęcia na adres e-mail: biuro@pipi.org.pl

Przed rozpoczęciem zajęć możliwa jest krótka telefoniczna konsultacja z terapeutką, po podaniu w biurze telefonu, psychoterapeutka oddzwoni.

Forma zajęć

Psychoterapia zaczyna się 4-dniowym zjazdem w pensjonacie na południu Polski, potem co miesiąc odbywa się 5 całodniowych spotkania w siedzibie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej,  ostatni zjazd jest dwudniowy  i odbywa się też w Krakowie. Obecność na wszystkich zjazdach jest obowiązkowa. Grupa jest zamknięta.

Spotkania obejmują łącznie 103 godziny psychoterapeutyczne na przestrzeni jednego roku i będą odbywać się na żywo, z przestrzeganiem pandemicznych wymogów sanitarnych. W sytuacji ogłoszenia lockdownu może okazać się konieczna forma online.

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie 100 godzin psychoterapii szkoleniowej (self- experience) u certyfikowanych psychoterapeutów.

Kogo zapraszamy

Osoby z wyższym wykształceniem w naukach społecznych, humanistycznych lub medycznych, szkolące się w psychoterapii lub zamierzające podjąć takie szkolenie, praktykujących psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, lekarzy, interwentów kryzysowych i innych specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i/lub pracujących w ochronie zdrowia.

Koszt szkolenia

 • całość: 4620 zł + koszt pobytu - płatne do 30.04.2022
 • możliwość płatności w ratach z góry za kolejny zjazd:
  • zaliczka płatna do 30.04.2022 - 1680 zł + koszt pobytu
  • raty - 5 rat po 420 zł i 1 rata 840 zł.
 • wczesna wpłata ze zniżką:

4520 zł – płatne do 12.03.2022

Prowadzący

Harmonogram

 • 08/10/2022 - 08/10/2022
 • 05/11/2022 - 05/11/2022
 • 26/11/2022 - 27/11/2022