Podstawy Psychoterapii

kurs dla studentów, absolwentów i specjalistów innych zawodów zainteresowanych zawodem psychoterapeuty

Psychoterapia jest piękną, ale bardzo wymagającą profesją, przyciagającą kandydatów w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym, zawodowym i wykształceniem. Inspiracją do zainteresowania się psychoterapią jako zawodem staje się osobiste doświadczenie, lektura, filmy, relacje znajomych, którzy są psychoterapeutami lub szkolą się w tym kierunku. Czasem po latach pracy w innym zawodzie ktoś chce powrócić do marzeń, jakie miał na studiach. Czasem studiując ktoś chce zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w obszarze pomocy psychologicznej lub psychoterapii. Czasem ktoś chce zweryfikować swoje wyobrażenia o tym, czym jest psychoterapia.
Szkolenia psychoterapeutyczne zwykle są adresowane do profesjonalistów mających doświadczenie kliniczne albo ograniczone do psychologów lub lekarzy. W tej sytuacji trudno sprawdzić, przed decyzją o podjęciu wieloletniego szkolenia, na czym w rzeczywistości polega psychoterapia, jak to jest być psychoterapeutą, jak się znajdę w roli pacjenta i czy psychoterapia jest właściwym wyborem zawodowym.

Celem szkolenia jest praktyczne nauczenie się podstawowych umiejętności psychoterapeuty. Uczestnicy będą ćwiczyć nowe umiejętności pod opieką doświadczonego superwizora i nauczyciela psychoterapii, posiadającego certyfikaty europejskie. Szkolenie adresujemy do osób pragnących w przyszłości pracować w zawodzie psychoterapeuty lub pragnących sprawdzić, czy zawód psychoterapeuty to dobry wybór dla nich.

Podejście integratywne będzie szczególnie atrakcyjne dla osób zainteresowanych poznaniem zalet różnych kierunków psychoterapeutycznych i integrowaniem ich w ramach jednego paradygmatu.

Program szkolenia

 • Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoczęcie pracy z pacjentami w podejściu integratywnym.
 • Doświadczenie roli pacjenta z możliwością przepracowania niektórych wątków osobistych.
 • Doświadczenie roli psychoterapeuty pod superwizją.
 • Nabycie elementów wiedzy klinicznej, w tym podstaw diagnozy.
 • Rozpoznanie swoich mocnych stron i ograniczeń jako psychoterapeuty.
 • Podstawy podejścia integratywnego, konsultacja pacjenta pierwszorazowego.
 • Kontrakt terapeutyczny i cele w psychoterapii.
 • Relacja i sojusz terapeutyczny, wybrane strategie i techniki.
 • Wskazania i przeciwwskazania do różnych form psychoterapii.
 • Praktyka psychoterapeutyczna oparta na najnowszych badaniach empirycznych.
 • Realia pracy psychoterapeuty w Polsce. Planowanie swojej przyszłości zawodowej.

Kurs realizowany w trakcie 64 godz. akademickich, 3 zjazdy 3-dniowe

Forma zajęć

Ćwiczenia praktyczne w roli psychoterapeuty, pacjenta i obserwatora, wykład, demonstracja, omówienie, pokaz video przedstawiający prace słynnych psychoterapeutów.

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 18.00, a w ostatnim dniu zjazdu 9.00-13.00

Materiały

Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej MKN. Uczestnictwo w tym szkoleniu jest jednym z czynników branych pod uwagę przy przyjęciu na Studium Psychoterapii w tym Instytucie.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy studentów i niedawnych absolwentów nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych oraz osoby pracujące, zainteresowane zawodem psychoterapeuty, posiadajace tytuł magistra.

Koszt szkolenia

 • płatne w ratach, łącznie: 2 500 zł

   750 zł - zaliczka do 06.09.2024
    900 zł - do 04.10.2024 (można zapłacić na zajęciach)
   850 zł – do 25.10.2024 (można zapłacić na zajęciach)

 • lub wczesna wpłata ze zniżką:

2300 zł - płatne do 4.08.2024

 

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „Podstawy")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu.

Prowadzący

Harmonogram

 • 04/10/2024 - 06/10/2024
 • 25/10/2024 - 27/10/2024
 • 08/11/2024 - 10/11/2024

Szkolenie polecane jako rozwinięcie