4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej — REKRUTACJA

Zapraszamy osoby zainteresowane kształceniem w zawodzie psychoterapeuty do udziału w 26-tej edycji 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Program Studium jest zgodny ze standardami przyjętymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz European Association for Psychotherapy(EAP). Jest on akredytowany przez European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP), Polską Federację Psychoterapii (PFP) i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS). Zgodnie z nauczanym modelem – Integratywną Psychoterapią Systemową, w szkoleniu duży nacisk kładziony jest na rozwój osobistych kompetencji przyszłego psychoterapeuty, m. in. poprzez 4‑letnią psychoterapię szkoleniową. Poziom wymagań podczas nauki jest wysoki; wiele przedmiotów teoretycznych zakończonych jest egzaminem. Zajęcia odbywają się w stałych grupach, co buduje poczucie bezpieczeństwa i owocuje wzajemnym wsparciem oraz więzią pomiędzy uczestnikami. Rozwój uczestników jest monitorowany, m.in. w formie dorocznych egzaminów kompetencyjnych, podczas których studenci otrzymują informacje zwrotne i zalecenia. Uczestnicy mogą też liczyć na wsparcie swoich nauczycieli i superwizorów. Z relacji osób, które szkolą się na Studium, wynika, że cenią sobie przyjazną atmosferę w Instytucie. Wskazują też, że wymagania, którym muszą sprostać, przekładają się potem na poczucie kompetencji w pracy z pacjentami i w kontaktach z kolegami w środowisku zawodowym.

WARUNKI KANDYDOWANIA DO STUDIUM PSYCHOTERAPII:

  • Dyplom magistra nauk społecznych, humanistycznych, ewentualnie medycznych (zgodnie ze standardem europejskim).
  • Preferowani są uczestnicy szkoleń: Integratywna psychoterapia krótkoterminowa, Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych, Integratywna psychoterapia zaburzeń depresyjnych, Podstawy Psychoterapii, oraz osoby które doświadczyły własnej psychoterapii.
  • Od kandydatów, którzy nie pracują w placówkach prowadzących psychoterapię lub pomoc psychologiczną, oczekuje się podjęcia takiej pracy od III roku (akceptowany jest wolontariat). *Nie oznacza to prywatnej praktyki.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>