Półroczna intensywna grupa psychoterapeutyczna

Zapraszamy na półroczną psychoterapię grupową, prowadzoną w modalności integratywnej systemowej (IPS), przez parę certyfikowanych psychoterapeutów. Organizacja tej grupy, prowadzonej na żywo, pozwala jednak na uczestnictwo niezależnie od miejsca zamieszkania, gdyż zjazdy raz w miesiącu, w większości w weekendy, umożliwiają wcześniejsze zaplanowanie.

Badania naukowe dowodzą, że psychoterapia grupowa jest równie skuteczna jak indywidualna. Jednocześnie daje możliwości nieobecne w formacie indywidualnym: wsparcie grupy, informacje zwrotne o swoich funkcjonowaniu z innymi ludźmi, pracę opartą na intensywnym doświadczeniu grupowym. Terapia grupowa może być samodzielną formą terapii lub pogłębieniem i zintensyfikowaniem terapii indywidualnej.

Podejście integratywne umożliwia dopasowanie różnorodnych metod do potrzeb i możliwości uczestnika.

Organizacja terapii: Grupa rozpoczyna się czterodniowym zjazdem w pensjonacie w okolicach Krakowa. Kolejne, 2‑dniowe zjazdy odbywają się w Instytucie, w Krakowie. Trzy terminy podane poniżej, a kolejne 4 zostaną ustalone z grupą.

Uwaga: Konieczne jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach grupy. Brak obecności nie zwalnia z opłaty.

Tajemnica zawodowa i superwizja: Psychoterapeuci są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że zarówno informacje uzyskane w toku psychoterapii, jak i sam fakt korzystania z niej jest objęty tajemnicą. Uczestnicy również są zobowiązani do przestrzegania powyższej tajemnicy. Psychoterapeuci superwizją swoją pracę z certyfikowanym superwizorem psychoterapii, z zachowaniem anonimowości uczestników.

Kwalifikacja do grupy: osoby, które wcześniej były w terapii u prowadzących, lub u innych psychoterapeutów Instytutu mogą zgłosić się bezpośrednio do biura Instytutu. Inne zainteresowane osoby zapraszamy na obowiązkową konsultację u jednego z terapeutów prowadzących, po umówieniu terminu w biurze Instytutu. Koszt konsultacji wynosi 150 zł.

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę się zgłosić, jeśli obecnie jestem w terapii indywidualnej poza Instytutem?

Tak, ale sugerujemy omówienie tego ze swoim terapeutą, czy nie widzi przeszkód.

Czy muszę zakończyć terapię indywidualną by wziąć udział w grupie?

Nie, o ile terapeuta prowadzący nie widzi przeszkód. Jak wskazują badania naukowe na ten temat, połączenie terapii indywidualnej i grupowej podnosi skuteczność procesu psychoterapii. Im trudniejsze są problemy, z którymi mierzy się klient, tym bardziej zalecane jest łączenie kilku form terapii.

 Co to jest superwizja?

Jest to forma wsparcia dla psychoterapeuty, podnoszącego jej jakość, prowadzona przez innego doświadczonego psychoterapeutę, mającego Certyfikat Superwizora. Psychoterapeuci w Polsce są zobowiązani do superwizowania swojej praktyki. Superwizor też jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy.

Czy mogę opuścić niektóre zjazdy?

Nie, gdyż w takim przypadku psychoterapeuci nie mogą wziąć odpowiedzialności za efekty terapii.

 Co mam zrobić, jeśli okaże się, że jestem chory/a na COVID-19?

Wówczas, jeśli będzie Pan/ Pani w stanie być przy komputerze, poprosimy o udział w formie on-line. Link zostanie wysłany na adres email, po zgłoszeniu do biura. W przypadku niezdiagnozowanych objawów mogących okazać się COVIDem, też prosimy o uczestnictwo on-line. Mamy doświadczenie w pracy hybrydowej.

 Czego mogę się spodziewać po tej terapii?

Prawdopodobnie będzie to doświadczenie bardziej intensywne niż terapia indywidualna. Efekty będą zależeć od charakteru problemu i Pana/ Pani aktywności podczas terapii.

Boję się odsłaniania swoich spraw wobec nieznanej grupy.

Jeśli lęk wobec sytuacji społecznych jest częścią Pana/Pani trudności, to terapia grupowa jest najbardziej zalecaną formą pomocy. Pierwszy, dłuższy zjazd pomaga wszystkim uczestnikom oswoić się ze sobą i z terapeutami, oraz w zintegrowaniu grupy.

 Co oznacza, że psychoterapeuta jest certyfikowany?

Certyfikowany psychoterapeuta, który pracuje w Instytucie i ukończył tutaj swoje szkolenie, zdawał liczne egzaminy weryfikujące jego/ jej kompetencje. Najpierw co roku zdawał komisyjny Egzamin Kompetencyjny i egzaminy z teorii. Potem zdał Egzamin Dyplomowy i po kilkuletnim okresie praktyki uzyskał rekomendację swoich superwizorów do Egzaminu

Certyfikacyjnego. Ten ostatni egzamin zdał przed niezależną Komisją w stowarzyszeniu psychoterapeutycznym, składającą się z superwizorów niebiorących udziału w jego szkoleniu. Po uzyskaniu certyfikatu nadal superwizuje swoją pracę.

Na czym polega psychoterapia integratywna systemowa?

IPS jest modelem psychoterapii, który w rozumieniu problemów i zaburzeń psychicznych łączy perspektywę psychodynamiczną, systemową, body-work i pracę z umysłem. Jednocześnie, w zależności od zidentyfikowanych mechanizmów i wzorców oraz potrzeb i możliwości klienta, dobierane są zindywidualizowane metody działania, zaczerpnięte z różnych kierunków psychoterapii. Np. jeśli problemem są skutki traumy, terapeuta może zastosować pracę z ciałem, EMDR czy hipnozę, a jeśli przyczyną trudności jest trauma transgeneracyjna – metody pracy systemowej. Albo, jeśli uczestnik boryka się ze skutkami swoich cech osobowości, terapeuta może pomóc mu w uzyskaniu wglądu i pracy nad zmianą poprzez informacje zwrotne i nowe doświadczenie w kontakcie z osobami z grupy.

Forma zajęć

Grupa rozpoczyna się czterodniowym zjazdem w pensjonacie w okolicach Krakowa. Kolejne, całodniowe zjazdy odbywają się w Instytucie, w Krakowie. Uwaga: Konieczne jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach grupy. Brak obecności nie zwalnia z opłaty.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego - >>POBIERZ<<
 2. Wypełniony formularz prosimy odesłać w formie skanu/ czytelnego zdjęcia na adres e-mail: biuro@pipi.org.pl

W związku z pandemią: będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych. W przypadku ogłoszenia lockdownu Instytut zastrzega sobie prawo odbywania spotkań grupowych w trybie on-line, na platformie ZOOM. Również w przypadku wystąpienia objawów podobnych do COVID-19 będziemy prosili o uczestnictwo on-line.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy osoby poszukujące psychoterapii w związku ze swoimi problemami, osoby które chcą pogłębić swoją pracę nad sobą, osoby, które były lub są w psychoterapii indywidulnej w Instytucie lub u psychoterapeutów związanych z Instytutem, osoby pracujące w różnych zawodach rozważające podjęcie szkolenia w zawodzie psychoterapeuty, studentów psychologii, pedagogiki, socjologii lub nauk medycznych oraz osoby rozważające rozpoczęcie szkolenia na Studium psychoterapii w Instytucie.

Koszt szkolenia

 • całość: 6400 zł + koszt pobytu na spotkaniu wyjazdowym (760 zł) - płatne do 27.09.2024
 • możliwość płatności w ratach z góry za kolejny zjazd:
  • zaliczka 1600 zł + koszt pobytu na spotkaniu wyjazdowym (760 zł) - płatna do 27.09.2024
  • 6 rat po 800 zł (płatne z góry za kolejny zjazd)

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „Grupa dla pacjentów + imię i nazwisko")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu.

Prowadzący

Harmonogram

 • 10/10/2024 - 13/10/2024
 • 16/11/2024 - 17/11/2024
 • 21/12/2024 - 22/12/2024