Diagnoza kliniczna DSM‑5

6-dniowy intensywny kurs diagnozy klinicznej

DSM-5 jest systemem diagnostycznym stosowanym obecnie przez psychiatrów, psychoterapeutów, lekarzy rodzinnych, psychologów, terapeutów uzależnień i pielęgniarki psychiatryczne etc. Jako system fenomenologiczny, umożliwia porozumiewanie się klinicystów o różnych orientacjach teoretycznych. Jego użytkownicy od lat są zdania, że jest bardziej precyzyjny, wszechstronniej opisuje pacjenta i zwiększa kompetencje diagnostyczne tych, którzy stosują obowiązujący w Polsce system ICD.

W zglobalizowanym środowisku klinicysta powinien umieć komunikować się z dominującymi systemami diagnostycznymi, dlatego opierając się na wieloletnich doświadczeniach szkoleniowych pragniemy przygotować do stosowania sytemu diagnozy klinicznej DSM. Chcemy też zachęcić do refleksyjnego kontaktu z niektórymi kategoriami diagnostycznymi 5 edycji, które zdaniem środowiska profesjonalnego są oparte na nienaukowych przesłankach, prowadzą do patologizacji stanów normalnych i zwiększają ryzyko jatrogenizacji pacjentów.

Systemy DSM i ICD mają uzgodnione nazewnictwo. Znajomość DSM ułatwia klinicystom posługiwanie się ICD. Celem szkolenia jest przygotowanie do stosowania DSM-5 z dorosłymi. Dodatkowo przedstawimy uczestnikom szkolenia najważniejsze zmiany jakie zaszły w nowej, wchodzącej do użycia edycji ICD – ICD-11.

Kurs zostanie zakończony egzaminem. Jest częścią programu certyfikacyjnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Program szkolenia

  • Diagnoza kliniczna i jej zastosowanie w leczeniu.
  • Diagnoza zespołów zaburzeń i zaburzeń osobowości.
  • Diagnoza różnicowa.
  • Co nowego w DSM-5 – krytyczna analiza
  • Przesiewowe metody neuropsychologiczne.
  • Egzamin pisemny.
  • Najważniejsze zmiany w ICD-11.

Forma zajęć

Zajęcia wykładowo-seminaryjne oraz ćwiczenia na materiale klinicznym, doskonalące umiejętności praktyczne, pod opieką doświadczonego diagnosty. Analiza przypadków.

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowany skrypt w języku polskim zawierający kryteria DSM-5 oraz inne materiały. Ich koszt wliczony jest w cenę zajęć.

Zaświadczenie

Uczestnicy, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają dyplom Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej; pozostali otrzymają zaświadczenie o odbyciu potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy profesjonalistów opieki zdrowotnej: psychoterapeutów, psychiatrów, lekarzy, psychologów, terapeutów uzależnień, pielęgniarki psychiatryczne etc., oraz studentów nauk społecznych i medycznych.

Koszt szkolenia

  • płatne w ratach, łącznie: 2 500 zł

950 zł - zaliczka do 26.04.2024
1 550 zł - do 21.05.2024 (można zapłacić na zajęciach)

  • lub wczesna wpłata ze zniżką:

    2 300 zł - płatne do 22.03.2024

 

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „DSM")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu.

Prowadzący

Szkolenie polecane jako rozwinięcie