Intensywna grupa psychoterapeutyczna dla psychoterapeutów

Psychoterapeuci w różnych stadiach swojego rozwoju zawodowego z wielu powodów potrzebują psychoterapii. Uczestnictwo w 100-250 godzinach self-experience wymagane jest by ukończyć szkołę psychoterapii.

W pierwszym etapie kształcenia zawodowego psychoterapia własna pozwala uzyskać wgląd w aspekty osobowości szczególnie oddziałujące na relację terapeutyczną, dzięki czemu terapeuci mogą zyskać świadomość charakteru swojego wpływu na klientów i zintegrować potencjalnie raniące jego aspekty. Umożliwia im też doświadczenie roli pacjenta, przyczyniając się do empatycznego rozumienia osób, którym pomagają.  Własna psychoterapia pomaga znaleźć realną ulgę w trudnościach i problemach, jakich terapeuci doświadczają w różnych fazach swojego życia. Nie bez znaczenia jest też możliwość eksploracji złożonych; świadomych i nieświadomych motywów wybrania zawodu psychoterapeuty. W miarę aktywności zawodowej superwizja psychoterapeutyczna uwypukla wzorce osobiste osłabiające skuteczność terapeutów, ale nie daje możliwości ich przepracowania. Dodatkowo im dłużej jest się terapeutą, tym trudniej znaleźć grupę, w której będzie się względnie anonimowym i nie spotka się własnych pacjentów.

Dlatego zapraszamy na grupę stworzoną specjalnie dla psychoterapeutów, odpowiadającą na ich różnorakie zapotrzebowania.

W jakiej modalności. Grupa będzie prowadzona w modelu integratywnej psychoterapii systemowej. W tym podejściu kładzie się nacisk na doświadczeniowe przepracowanie własnych wątków osobowościowych i na aspekt wglądowy. Jedno ze spotkań będzie przeprowadzone w modelu pracy z ciałem. Grupa psychoterapeutyczna jest źródłem wsparcia, informacji zwrotnych i jest katalizatorem zmian często szybszych niż w formacie indywidualnym.

Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowe - >>POBIERZ<<
  2. Wypełniony formularz prosimy odesłać w formie skanu/ czytelnego zdjęcia na adres e-mail: biuro@pipi.org.pl

Przed rozpoczęciem zajęć możliwa jest krótka telefoniczna konsultacja z terapeutką, po podaniu w biurze telefonu, psychoterapeutka oddzwoni.

Forma zajęć

Psychoterapia zaczyna się 4-dniowym zjazdem w pensjonacie na południu Polski, potem odbywa się 6 spotkań 2-dniowych (co ok. 1,5 miesiąca) w siedzibie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Obecność na wszystkich zjazdach jest obowiązkowa. Grupa jest zamknięta.

Spotkania obejmują łącznie 150 godziny psychoterapeutyczne na przestrzeni jednego roku i będą odbywać się na żywo. W sytuacji ogłoszenia lockdownu może okazać się konieczna forma online.

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie 150 godzin psychoterapii szkoleniowej (self- experience) u certyfikowanych psychoterapeutów.

Kogo zapraszamy

Osoby z wyższym wykształceniem w naukach społecznych, humanistycznych lub medycznych, szkolące się w psychoterapii lub zamierzające podjąć takie szkolenie, praktykujących psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, lekarzy, interwentów kryzysowych i innych specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i/lub pracujących w ochronie zdrowia.

Koszt szkolenia

  • całość: 6720 zł + koszt pobytu na spotkaniu wyjazdowym (ok. 750 zł)

 

  • możliwość płatności w ratach z góry za kolejny zjazd:

zaliczka płatna do 25.03.2024 - 1680 zł + koszt pobytu (ok. 750 zł)

reszta płatna w ratach na każdym spotkaniu - 6 rat po 840 zł

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „Grupa dla terapeutów")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu.

Prowadzący

Harmonogram

  • 31/08/2024 - 01/09/2024
  • 19/10/2024 - 20/10/2024
  • 30/11/2024 - 01/12/2024