Integratywna Systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych

Zaburzenia depresyjne dotykają co najmniej 15% populacji. Każdy psychoterapeuta spotyka się z pokaźną liczbą osób cierpiących na depresję. Choć istnieje wiele teorii patogenezy i leczenia depresji, udzielenie skutecznej pomocy pacjentom z depresją wciąż nie jest łatwym zadaniem. Metody pomocne dla jednych okazują się chybione dla innych, o odmiennym typie osobowości. Psychoterapeuci borykają się z reakcjami przeciwprzeniesieniowymi: bezradnością, złością na pacjentów za ich „opór", lękiem o ich życie etc.

Celem szkolenia jest oraz kształcenie praktycznych umiejętności leczenia depresji oraz prezentacja sprawdzonego modelu integratywnej systemowej psychoterapii depresji. Staranna diagnoza nozologiczna i konceptualizacja przypadku są częścią nauczanego modelu. Szkolenie jest częścią programu certyfikacyjnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Program szkolenia

 • Diagnoza różnicowa zaburzeń depresyjnych w systemie DSM, czyli jak nie przeoczyć depresji i nie pomylić jej z innym zaburzeniem psychicznym czy chorobą somatyczną.
 • Patogeneza i metody psychoterapii depresji w modalności psychodynamicznej, kognitywnej, body-work i integratywnej systemowej (IPS).
 • Dynamika trójkąta dramatycznego w zaburzeniach depresyjnych.
 • Patogeneza depresji, czynniki leczące, metody psychoterapii, wskazania i przeciwwskazania do leczenia w integratywnej psychoterapii systemowej (IPS).
 • Czynniki prognostyczne w psychoterapii depresji.
 • Dlaczego to, co pomaga jednym, nie pomaga drugim - wpływ osobowości na przejawy depresji i jej konsekwencje dla terapii.
 • Wyniki badań naukowych nad psychoterapią i farmakoterapią depresji.
 • Mindfulness, praca z umysłem i praca poprzez ciało w depresji.
 • Samobójstwo wołanie o pomoc czy zabójstwo? Mechanizmy psychologiczne, czynniki ryzyka, postępowanie w terapii pacjentów suicydalnych.
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w terapii pacjenta depresyjnego.
 • Depresja terapeuty - możemy pomagać innym w tym, z czym sami sobie radzimy.

Forma zajęć

Ćwiczenia praktyczne, self-experience, wykład, prezentacja, superwizja, demonstracja kliniczna na żywo z omówieniem.

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 18.00, a w ostatnim dniu zjazdu 9.00-13.00

Materiały

Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kogo zapraszamy

Zapraszamy profesjonalistów prowadzących psychoterapię lub pomoc psychologiczną, posiadających wyższe wykształcenie w naukach społecznych, humanistycznych lub medycznych.

Koszt szkolenia

 • płatne w ratach, łącznie: 1950 zł
 • 750 zł - zaliczka do 9.02.2024
  1200 zł - do 8.04.2024 (można zapłacić na zajęciach)

 • lub wczesna wpłata ze zniżką:
 • 1750 zł - płatne do 8.01.2024

 

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „Depresja")

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu.

Prowadzący

Szkolenie polecane jako rozwinięcie