Zespół psychoterapeutów

Przedstawiamy Państwu Zespół psy­cho­te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych w naszym Instytucie:

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

Certyfikowany super­wi­zor i psy­cho­te­ra­peu­ta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor… wię­cej

 

 

mgr Barbara Sanetra

Psycholog, psy­cho­te­ra­peu­ta w trak­cie kształ­ce­nia do cer­ty­fi­ka­tu. Ukończyła IV-let­nie Studium Psychoterapii Integratywnej, a tak­że licz­ne szko­le­nia z zakre­su dia­gno­zy oraz… wię­cej

 

 

mgr Agnieszka Cywińska

Jestem psy­cho­lo­giem oraz psy­cho­te­ra­peu­tą w trak­cie cało­ścio­we­go szko­le­nia do cer­ty­fi­ka­tu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akre­dy­to­wa­nym… wię­cej

 

 

mgr Agnieszka Kurdzielewicz

Ppsychoterapeutka w trak­cie szko­le­nia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz filo­log angiel­ski. Ukończyła szko­le­nia: — Integratywna Systemowa… wię­cej

 

 

mgr Anita Filip-Kosakowska

Jestem psy­cho­te­ra­peu­tą w trak­cie cało­ścio­we­go szko­le­nia do cer­ty­fi­ka­tu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akre­dy­to­wa­nym przez European… wię­cej